יש לי NXR עם אזניות 40 מ"מ של מידלנד ולמרות ההכנה יש אי התאמה, אבל בקטנה.