נסה לעשות איפוס.
1.סוויץ מכובה.
2.סובב מצערת עד הסוף-סחיטה מלאה.
3.סובב סוויץ והמתן כ10 שניות -תוך כדי המצערת סחוטה עד הסוף.
לאחר מכן שחרר מצערת ולבסוף גבה סוויץ .זהו איפסת את המערכת של החיישן...