חיפוש ברשת, מציאת אפשרויות תקשורת נוספות (פייסבוק\וואטסאפ), פנייה דרך האתר וכו'.
בפייס יש לפחות עוד טלפון אחד שלא מופיע באתר אבל לא ברור אם עדיין רלוונטי: "להזמנות בוואטסאפ: 053-775-8377"
וחיפוש קל...