אכן החם צוואר הכי טוב בו נתקלתי.


ואכן שיטה יותר נוחה מחם צוואר שהוא מעט יותר מסורבל.