אתה יכול לשים במכונת כביסה. ממליץ לשים על עמוד ולהריחם שרוולים קצת ומאוורר עליו שייבש בתוך השרווליחם. שם אם היה מסריח יחזור הריח אם לא תייבש טוב