מצטרף לכרובי לגבי אורך הסרטון.

שווה לקצר את הזמנים.

בגדול לחלק את העריכה ל3:

חלק ראשון אקספוזיציה - דהינו הכרות מי מה אזור רכיבה פחות או יותר טריגר קטן שיזמין את הצופה לחפש את הפאנצ' שהוא...