גם דף ההודעות החדשות לא עובד
http://fullgaz.co.il/forums/search.php?do=getnew&contenttype=vBForum_Post