זה כתום לא צהוב, בכל מקרה זה מאד קשור למה סיכמתם בינכם, האם הבאת לו את מגן הידיים כדי שיהיה לו להשוות? או שאמרת לו צהוב סוזוקי שיש לזה מספר קטלוגי והמגן דהוי השמש?
לגבי הפגמים אם הם במקומות מוסתרים...