זה לא משנה.
אתה לא אמור לשבת עליו.
אם אתה נתקל בקושי עם להוריד רגל (בגלל גובה), אז תישאר עם הנמוך.