זה קרא bleeder valve.
חפש משהו כזה:

fork bleeder valve front fork ktm