היי.
הייתי בבעיה כמו שאתה מתאר והתקנתי שני פנסי לד.7763

אם אתה מעוניין יש לי זוג נוסף.
אלון.