למה נעליים זה כמו קסדה יש להן חיי מדף או סוג של תוקף?גם אם לא נלבשו?
אם אין, אז כל עוד לא נלבשו ועם תוויות אז הן עדיין חדשות דנדשות .