עקרונית בפניות איטיות בלבד (מהירות הליכה עד ריצה) הגוף מוטה מחוץ לכיוון הפניה כמשקל נגד.
בפניות מהירות הגוף עם האופנוע או מוטה לתוך הפניה.
מורה נהיגה מלמד איך עוברים טסט. זו העסקה ואל תצפה להרבה...