לממסר התנעה מגיע גם קונקטור 2 חוטים דקים הצהוב אדום מאיםה מקבל מתח?