אצלי שרשראות היו מחזיקות מספר דמיוני של ק"מ. הייתי מנקה שרשרת רק אחרי נסיעות בבוץ (דוש).
רק משמן כשצריך (נניח פעם בשבוע שבועיים).
הרבה יותר קריטי לשרשרת מה אתה עושה עם יד ימין.
(לא זה, יא סוטים).