הרבה כותרות מפוצצות ללא עובדות בשטח.
בסופו של דבר, הדבר יחידי שקובע זה האם ניתן לייצור תעשייתי גלובלי והאם יש היתכנות כלכלית.
עד שלא נראה "טסלה" של מכוניות\אופנועי מימן, הכול ישאר בגדר תיאוריות...