תנסה את יאיר סער, טיפל לי בג'יקסר שנת 89 מכיר את האופנועים האלה בעיניים עצומות
0505281462