עד כמה שידוע לי, אם לא השתנו החוקים אז ברגע שאתה הופך את האופנוע לאספנות הדרישה של בדיקת המעבדה מתבטלת.