פותח שירשור.
בוא אלי לבירה. אני אתן לך זוג אופניים.
נעשה סיבוב פה בישוב. תראה אם אתה מסתדר.

לדעתי האישית מי שלא רכב על אופניים בילדותו.
מי שלא ראה את הכביש ממבט של דו גלגלי.
יהיה לו מאוד...