אתה יודע שכל המהפכות הגדולות בוצעו על ידי סטודנטים תפרנים?

או ככה לפחות ניסו לדרבן אותנו בלימודי התואר...

קרא לי פסימי-
אני מכיר את נושא כל כך הרבה זמן,
שנראה לי שהדרך היחידה לביצוע שינוי...