קודם כל כל הכבוד על היוזמה!
שינוי לא יבוא אם מישהו לא ידרוש אותו!
אני בימים אלו מתגלגל במסדרונות משרדי הממשלה בנושא חופש היבוא בארץ וזכויות שלנו כצרכנים.
שתדע שללא ליווי מתאים יהיה לך קשה מאוד...