לדעתי צריך ללחוץ, ללחוץ וללחוץ כל היום ולשבת על הזנב של הפקידים ושל מקבלי ההחלטות. טלפון רודף טלפון, פקס רודף פקס, ומייל רודף מייל, ואם אפשר כמה אנשים הרי זה משובח, אני מוכן להיות אחד מהמפעילים של...