אהלן ערן, מה המצב?

תוכל להציג את ההנחייה הברורה הזאת?
כחוק, כקובץ שנשלח לרשויות, בכל דרך שנוחה לעיון ציבורי.
אני יותר מאשמח לצלם את עובדי העיריה צובעים על גבי צבע ישן ולהתלונן בפני משרד התחבורה....