החלפתי אופנוע, נשארו לי חלקים חדשים ל-nc750
פילטר אוויר אראשי - 150 ש"ח
פלאגים NGK אירידיום - 200 ש"ח,
רפידות קדמיות שני סטים סינטרד 70 ש"ח