איזה נוף...
אני אעשה לך שלום מלמטה פעם הבאה שאני עושה את נחל קנה.
רק אל תשכח לצאת למרפסת!