למסירה שני מיכלי שמן לקטנוע. מיכל אחד סגור וחדש, בשני יש חצי ליטר.
מכרתי את הקטנוע ואין צורך בשמן.
רמת גן

052-4484727
3801