יש לי את הקסדה. נוחה קלה ולא גדולה קצת רועשת (אבל ממי שבה מקסדות 3/4 - שקטה)