לגבי העובדה שלא חשת הבדל.
אתה לא אמור להרגיש הבדל מכיוון שלא מדובר על הקשחת הקפיץ אלא האטת הבולם.
המהירות בה אתה מכווץ את הבולם היא במילא איטית מהמהירות שיכוך ולכן לא תרגיש בהבדל.