להסיק מדקאר משהו על טיב אופנוע נראה לי יומרני. מירוץ שהרבה ממנו מוכרע ע"י כסף גדול שמביא רוכבים מוכשרים, טעויות ניווט והימור על טעויות של מתחרים.
צפיתי בכל הפרקים לראשונה. המעמד והתחרויותיות גורמים...