עוד אין לך רישיון, ואתה מתכנן על MT-10?
מה רע לך ב-MT-09, MT-07 או MT-03 בתור התחלה?