עם כל הכבוד...ויש הרבה כבוד!
ולמרות הנושא הרגיש, מקומו באוף ולא בכללי.
גם רשימת הנופלים בכבישים...אם מישהו חשב לשאול.