אחת הסכנות שיש היא דווקא מהיפגעות של כלים אחרים בך בשבילים מהירים דוגמת הרייזרים שעפים במהירות
או בטרקטורים וכדומה אם אתה מטייל בין הפרדסים או שבילים פנימיים
וגם בסינגלים אם אתה עף על איזה סלע גם...