איי,
אל תתרגש.
השאלות שלך מעידות על התלהבות מהתחום שזה דבר טוב.
חלק מהמגיבים דואגים לשלומך כי הרבה פעמים אופנוע קיצוני וגיל צעיר נגמרים לא טוב.
וחלק גם סתם יכתבו תגובה לעומתית לכל מה שתכתוב. דע...