אכן לזכרם, בל נשכח לעולם את זכרם. זכרם היא זכותנו לחיות בארץ הזאת.