לעתיד, אם זה קורה, תסמן את כל הטקסט ותעשה לו copy ואחרי שתעשה login מחדש פשוט תדביק אותו.
זה מומלץ באופן כללי גם לפני כל תגובה ארוכה.