היה לי 2020 TPI300 במשך 170 שעות. אפס תקלות. בדגמים ישנים יותר (בעיקר 2018) שמעתי מחברים שהיו בעיות. יכול להיות עניין של מזל, יכול להיות כי אני שומר על הכלי. יכול להיות שניהם. הבעיה שלי באופן אישי...