יש לי פשוט מצב מובייל.
לא מבין על מה ולמה כל ההסתבכות.