לא רואים לא נוסעים/רוכבים

תעמיד את האופנוע תעלה את העלייה תראה מה בסוף ותרד
ואז לא תצנח.