אפשר להיפצע גם בשטח... נראה לי 'פחות מתים מזה.
ההבדל המשמעותי הוא שבשטח זה בעיקר תלוי בך ולא באחרים.