נסה לנקות את בית הידית ולגרז בגריז עדין לפני הסגירה.
+ כשפרקת, האם התרשמת שהכל שלם ושום דבר לא עקום?

אם זה לא עוזר - הניקוי והגירוז - הייתי שוקל החלפת הידית.