חוסר יציבות בשטח זה צפוי. בניגוד לאספלט, שמספק אחיזה די אחידה רוב הזמן, בשטח תנאי האחיזה משתנים ללא הרף, ועליך לעבוד באופן אקטיבי כדי לייצר אחיזה בכל רגע נתון.
הורדה של לחץ האוויר תגרום לצמיג לאחוז...