אצלי הוא מותקן רק בגלגל האחורי.
אין לי איתו בעיות בשבילים ולא בכביש. רק אומר, קטונתי מלהמליץ.
בכלל בשטח אין לי בעיה (בינתיים) עם האחורי -שיפרפר וייזרק כמה שהוא רוצה. הקידמי מעסיק אותי יותר. עם...