1. צמיג 50:50 יתאים מקסימים לשבילים מהודקים
2. תתרגל לעמוד בקטעים הטכניים. זה מייצב את האופנוע
3. יהיו לך נפילות. ככה לומדים