בקשר לבלוק הייתי ממליץ לך ליצור קשר אם מריאן מגמא ראשים ברח' בן אביגדור ...
אולי אפשרי לסדר את זה