הק.ט.מ 150EXC TPI החדש משלב אלמנטים מה-125 המיתולוגי עם כאלה שלקוחים מה-250 המוזרק; להיט מכירות ישראלי בפוטנציה.

...