בדוק תקינות מניפולד בין הקרבורטור לצילינדר [קרעים,סדקים].
ניתן לבטל את המשאבה ולמלא דלק מהול.