תתחיל עם ה-390... שווה כל שקל וביצועים הרבה יותר טובים מה-200...