לא לעניין, קרא את חוקי הפורום, למד לנסח כותרת.
תעשה חיפוש יש עשרות אשכולות בנושא.
תפרט ותדייק האם זה התקציב או שיש לך עוד לביטוח ומיגונים...
האשכול ננעל כי כאן זה לא FXP