עבודה יפה!
באילו חומרים השתמשת לנקות את החלקים הפנימיים?