מסכן, חבל על הנודה

המשטרה אשכרה חיפשה את האופנוע, יפה

זה נכון מה שהוא אומר, שאי אפשר להשתמש במנוע בגלל האמובילייזר? נשמע לי תמוה. מישהו מבין בזה?